39. ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem, 16. 8. 2015