A Hike along circular path: Podvežak, Lastovka, Deska, Vodotočne, Korošica, Molička peč [8. 6. 2019]