Maroko potovanje: avantura z avti | Fez – 27. 4. 2017

Hiking to Strelovec (1763 nm) – 8. 4. 2017

Opis gore:
Razgleden vrh se nahaja med dvema alpskima dolinama in sicer med Logarsko dolino in Robanovim kotom. Pogled z vrha je najlepši na gore nad omenjenima dolinama. Na vrhu je vpisna skrinjica in v njej vpisna knjiga.